Til beboere i tilknytning til Storgata Svolvær

Hei alle sammen, og godt nytt år! 

Dette skrivet kommer fra entreprenørselskapet Ottar Bergersen & Sønner AS som holder til i Bø i Vesterålen. Vi skal utføre VVA arbeidet i Storgata Svolvær for Vågan kommune i tidsrommet januar 2023 til Høst 2024.

Arbeidet vil i hovedsak være å skifte ut eksisterende vann og avløpsanlegg inkl. kummer og etablere nytt i tillegg til overvannsanlegg og ny vegoverbygning, fortau og lysanlegg. 

Dette arbeidet vil medføre store utfordringer for alle dere som beboere, men vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre å minimere dette slik at dere blir berørt i minst mulig grad.

Bildet viser oppstartsområdet for anleggsjobben.

Arbeidet vil i hovedsak være å skifte ut eksisterende vann og avløpsanlegg inkl. kummer og etablere nytt i tillegg til overvannsanlegg og ny vegoverbygning, fortau og lysanlegg. Dette arbeidet vil medføre store utfordringer for alle dere som beboere, men vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre å minimere dette slik at dere blir berørt i minst mulig grad.

I forkant av arbeidet vil vi etablere midlertidig vann til alle berørte beboere, et tiltak som vi håper vil gjøre det slik at dere får minimale avstengninger med vann. Dette vil gjøres med vannledning på mark og via utekran om det er mulig. Om ikke kan det blir aktuelt gjennom eksisterende vannledning.

Det bli behov for sprengningsarbeid, og i den forbindelse vil Vågan kommune få utarbeidet en tilstandsrapport på alt av omliggende bygninger o.l. slik at vi vet hvordan alt så ut før vi begynte. Dette er noe som forsikringsselskapene våre og byggherres krever slik at man har best mulig dokumentasjon dersom det skulle skje noe under slikt arbeid.
 
For deg i praksis vil det bety at en person fra innleid takstfirma vil gå gjennom området rundt deres eiendom og ta bilder av hus, gjerder, trær, biler etc. for å se hvilken tilstand de har før vi begynner. I tillegg vil vi selv også gjennomføre en dokumentasjonsrunde av tilstøtende eiendommer etc. før vi begynner gravearbeidet slik at alt er i minst like god stand når vi avslutter vårt arbeid som det var når vi begynte.

Dersom du ikke på noen måte ønsker at vi skal gjøre dette eller at du nekter oss å utføre dette på din eiendom fraskriver vi oss ansvaret for eventuell erstatning ved en eventuell skade i forbindelse med arbeidet vårt.

Du må i så måte ta kontakt med undertegnede for å varsle at du ikke ønsker noen person som skal dokumentere skader/tilstand hos deg. Jeg kan nås på 48 26 50 97 eller epost: tande@obsas.no.

For søppelhåndtering vil det etableres samlestasjoner med store søppelbokser slik at dere ikke trenger tenke på å sette frem søppelbokser og kan kaste deres søppel på «samlestasjonene» og disse tømmes iht. tømmerutiner for avfallsselskap.

Det samme gjelder for postkasser som det vil bli etablert et felles stativ for utenfor sperringer for alle husstander som er berørt av arbeidet.

Da vi skal grave opp hele gaten i etapper vil vi arbeidet kvartalsvis, noe som vil medføre at det vil være veldig begrenset med adkomst til deres boliger i perioder med bil og kjøretøy. Dette medfører at man om man har behov i perioder må parkere utenfor sperringer på oppmålte parkeringsplasser.

Videre vil vi beklage de eventuelle problemer og utfordringer denne jobben vil påføre deg som privatperson i anleggsperioden.
Vi legger opp til oppstart med anleggsvirksomhet fra uke 2 i 2023 og arbeidet vil pågå planlagt frem til høsten 2024.  

Ferdsel i anleggsområdene generelt er noe vi ikke ønsker, og det hadde vært fint om de av dere med barn kunne snakket spesielt med dem om dette.   

  • Ikke gå blant gravemaskiner, lastebiler eller andre anleggsmaskiner.
  • Ikke lek, klarte eller fikle på parkert utstyr.
  • Ikke opphold eller lek i blindsonen til personell.

Arbeidet vil blir skiltet og sikret, og vi ber alle respektere oppsatt skilt/gjerder/hinder.

Sprenging

Sprenging vil bli varslet spesifikt til personer som berøres, men på generell basis vil sprengning varsles med sirene, skilting og posteringsvakter. Det er også ønskelig at hus evakueres, men det vil dere få nærmere beskjed om.

Vår arbeidstid i prosjektet vil være fra 07:00 – 19:00 på hverdager og 07:00 til 15:00 på lørdager. 
På vinterstid vil arbeidstid være mandag-onsdag 07:00-20:00 og torsdager 07:00-17:00. 
Arbeid utover dette forsøkes unngått, men pga. flo og fjære kan det være behov for noe forskjøvet arbeidstid. Dette til deres informasjon.

Skulle det være noen som helt spørsmål angående dette arbeidet og vår deltakelse i prosjektet kan undertegnende kontaktes på telefon 48265097 eller 91188231, epost: tande@obsas.no

Oppstart

Prosjektet vil starte opp i krysset Gymnasgata-Storgata og vil medføre at dette stenges og det skiltes omkjøring via Austnesfjordgata og Vestfjordgata.
Videre derfra er det planlagt at det skal jobbes kvartalsvis med stengning av et kvartal i gangen.

Riggområdet

Kommunen har lagt til rette med riggområde på gammel tomt til yrkesskolen og tilhørende kommunal parkering. Dette området vil vi gjennom hele byggeperioden bruke som rigg for vårt arbeid og vil være lager for materiell, brakke, container, maskiner og utstyr. Området vil gjerdes inn og vi ber alle om å respektere sperringene også her.

Med vennlig hilsen

Alexander J. Tande
Senior prosjektleder
Ottar Bergersen & Sønner AS
tande@obsas.no
482 65 097

ottar_bergersen_BW_landskape_ny