Sykehusdirektør og helsesjefer vil høre fra deg

Hvordan blir helsetjenesten i årene framover, når teknologien gradvis tar mer plass og vi blir færre folk til å utføre jobben? Dette er tema når sykehusdirektør og helsesjefer møtes til sofaprat i Bodø. - Vi vil høre hva befolkningen mener og tenker om dette, sier de.

Mandag 26. september stiller hun, sammen med helsesjefene i Bodø, Hadsel og Vågan, opp til sofaprat med programleder Knut Folkestad, kjent fra NRK Nitimen. Debatten sendes direkte og befolkningen gis mulighet til å stille direkte spørsmål underveis. De vil høre hva du tenker om fremtidens helsetjeneste.

Befolkningen blir eldre, og sykdomsbildet hos mange blir stadig mer sammensatt. Dette krever større innsats fra helsesektoren. Men utfordringen er at vi ikke har nok helsepersonell til å gi denne hjelpen i årene som kommer. Bruk av ny teknologi vil kunne løse noen av utfordringene, men det krever at både pårørende og pasienter må lære seg nye måter å få helsehjelp på. Blant annet vil helsetjenestene fremover i større grad bli gitt hjemme hos folk, i stedet for på sykehjem og sykehus. Hva vil det bety for oss som pårørende og fremtidig pasient? Det er nettopp det sofapraten skal handle om.

Kom med innspill

Fremtidige endringer vil berøre oss alle. Derfor er det viktig at innbyggerne også får si sitt.

Siri Tau Ursin, direktør i NordlandssykehusetVi må sette oss sammen for å finne ut hvordan vi skal bruke teknologi og innovasjon for å møte fremtidige behov i helsetjenesten. Det er brukerne som best kan si om nye teknologiske løsninger treffer disse behovene. Derfor er kontakt mellom sykehus, kommuner og brukere svært viktig i innovasjons- og utviklingsarbeidet, sier Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset.

 

 

Fra Vågan kommune deltar helse- og omsorgssjef, Mette Nygård.

Helse- og omsorgssjef, Mette NygårdFor å møte framtidens utfordringer må vi utvikle hjelpemidler som gjør hverdagen enklere både for pasienter, pårørende og ansatte i helse og omsorgssektoren. Pasienten skal slippe for mange reiser til kontroller, og ansatte må få gjort jobben sin på stedet uten for mange avklaringer. Dette gjøres ved å ta i bruk samhandling/samarbeid med teknologi som et virkemiddel for å nå målene, legger Nygård til.


Helseinnovasjonsuka 2022

Sofapraten er én av flere aktiviteter som arrangeres i forbindelse med Helseinnovasjonsuka 2022, som går av stabelen fra 26-30. september i Bodø. I løpet av uka møtes fagfolk og helsenæring fra lokale, nasjonale og internasjonale miljøer for å diskutere hvordan vi kan jobbe på nye måter innenfor helsesektoren. Fokus for uka er samhandling og e-helse. Uka arrangeres av Inovacare.

 

Følg sofapraten digitalt

Sofapraten foregår mandag 26. september fra kl. 19.00-20.30. Her melder du deg på. Du kan også følge sofapraten live fra Vågan kommune sin facebook-side.

  • Vi ønsker å legge til rette for at brukere av helsetjenestene sitter ved rattet når helsetjenestene skal utvikles, og med Knut som programleder så tror vi dette kommer til å bli en spennende sofaprat med stor takhøyde, sier Tove Julie Evjen, prosjektleder for Inovacare.

 

Om Inovacare

Inovacare er en innovasjonsarena for helse som er et felles initiativ fra Nordlandssykehuset, Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune og KPB. Nye digitale teknologier og tjenester kan gjøre pasienter tryggere, frigjøre verdifull tid for helsepersonell og bedre samhandling i helsetjenesten. For å dra nytte av teknologi trenger helsesektoren handlingsrom for innovasjon og styrket samarbeid med næringsliv, pasienter, forskere og myndigheter.