STOR snøskredfare for hele Nordland fredag 22. februar.

Fylkesmannen i Nordland har mottatt melding fra NVE med varsel om stor snøskredfare -faregrad 4 - for hele Nordland fredag 22. februar. SCh

Fylkesmannen mottok varsel fra NVE onsdag 20 februar, og varselet er videresendt de berørte kommunene.

NVE har sendt ut varsel om STOR snøskredfare for hele Nordland fredag 22. februar.

Det ventes fredag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i alle regioner i Nordland (Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)
 

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.
 

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.


HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND