Statlige spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  

I Vågan er fristen for å sende inn søknad om spillemidler 1. oktober 2022

Les mer her