Søppel i Lofoten; - akkurat som "Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det"?

Med all den innsatsen som har vært med markedsføring av Lofoten som turistdestinasjon i svært mange media, er turiststrømmen til øyriket snudd på 30 år. I 1995 strevde man med å få turister hit utenom den korte sommersesongen, og om somrene var også besøkene forholdsvist beskjedent.

Selv om det gjøres en brukbar innsats for miljøet i 2017 med adskillig større besøk enn i 2016 og 2015 osv, så må man vel erkjenne at markedsføringen fra alle kanter har resultert i større besøk enn miljø infrastrukturen er dimensjonert for. En infrastruktur som dog gradvis jevnt og trutt bygges opp i disse tider.

På samme måte som Vågan har gjort en stor innsats for miljø og søppel, har man også tatt et krafttak for å bedre på parkeringskapasiteten i kommunesenteret hvor det både er rekordmange turister og svært stor byggeaktivitet. Vi har over doblet kapasiteten i forhold til hva de samme arealene og naboarealene hadde på forhånd.

Noen voksesmerter på byggeaktiviteter og turist tilstrømning har vi, men alt peker så absolutt i riktig retning.

Søppelhåndtering i våre tettsteder og friområder er bedre tilrettelagt enn tidligere; tømmefrekvens, tilsyn og kapasitet er økt.

I mange 10-år har kommunene sammen med næringsliv og natukjennere utarbeidet kart over de ulike delene av Lofoten, for å tilrettelegge og veilede besøkende om gode turvalg i vår flotte natur. Allerede tidlig på 80-tallet ble dette startet opp, til glede både for oss som bor her og alle besøkende.

Opprydding av gamle miljøsynder har det også vært en økende fokus på over lengre tid. Mye opprydding er allerede gjort, og mye gjenstår. Bla annet har det i løpet av den siste 10 års perioden vært jobbet med miljøkartlegging av Svolvær havn. De siste par årene har vi oppnådd statlige tilskudd til å få gjennomført miljøanalyser av Svolvær havn, som har hatt urbane aktiviteter i over 100 år med dertil følgende miljøbelastninger. Nå er vi inne i fasen med kartlegging av finansieringen av denne forholdsvis store oppgaven for Vågan kommune.

 

Klikk for stort bildeBobil husholdningsavfall 1

Kommunen har plassert ut 15 stasjoner for hundeposer i 4 tettsteder, og det er i løpet av våren gjennomført en aksjon for fjerning av uregistrerte kjøretøyer rundt om i Vågan kommune. Det er også investert i ny koste- og feiemaskin som er svært godt tilpasset våre lokale behov.

Servicebygg for besøkende til våre badesteder/friområder er under sluttprosjektrering, og første bygg realiseres allerede i løpet av 2017. Her blir det også etablert søppelhåndtering på moderne vis med molok-innretninger.

 

 

Det siste tilskuddet på listen er tilrettelagt tømmeordning for våre mange bobilturister som trekker gjennom Lofoten i løpet av sommeren. Her er det gjort henvendelse mot bobilene, hvor de kan levere fra seg husholdningssøppel/restavfall. Både ved Rørvika badestrand, Festvåg ved Henningsvær og i Børrvågen er nå tilbudene på plass.

Klikk for stort bildeVipps husholdningsavfall

 

 

Klikk for stort bildeBobil nr 1

Bobil - Klikk for stort bildeBobil Svein Christiansen

 

 

 

 

Avslutningsvis vet vi at kommunene får utallige henvendelser hvert år om tillatelser til bla helikopterflygninger under dekke av å skulle fly inn filmteam som skal markedsføre Lofotnaturen for ytterligere turister sommer som vinter. Kanskje er det en god ide å holde litt igjen på slike velmenende reklamefilmer, inntil vi har "hentet inn slakken"?