Skoging langs kommunal vei

Tiden er nå inne for å ta et tak før vinteren kommer. 

De siste årene har det grodd over en del steder langs veinettet i Vågan kommune. 

 

Dette gjør at det flere steder er greiner fra trær og busker som henger inn over veien, og som ved snøfall vil komme så lavt at de kan skade større kjøretøy, samt skade gatelyskabler. 

 

Vi ser også at sikten i flere kryss er redusert på grunn av busker og hekker som står tett inntil vei. Dette gjør at det mange plasser er uoversiktlig og trafikkfarlig, både for biler og myke trafikanter. 

 

Vi vil med dette be beboere som har busker/hekker/trær langs veier og kryss om at disse må fjernes innen 01.11.2021. 

 

Etter dette vil kommunen gjøre jobben selv, men det er ikke sikkert vi får det like pent som du selv ville gjort det. Busker, hekker og trær som blir saget ned av kommunen blir fjernet fra eiendommen.