Sikringstiltak ved Vestre Nøkkvatn

Det pågår nå sikringstiltak ved Vestre Nøkkvatn i form av fjellbolting. Dette arbeidet skaper vibrasjoner på arbeidsstedet, og kan forårsake steinsprang.

Kartet viser hvilket område som er berørt. Det må unngås ferdsel i marka innenfor området markert med rød ring samt langs rørgata mellom Damvatn og Vestre Nøkkvatn da det er fare for steinsprang fra arbeidsstedet. Rørgata mellom Damvatn og Vestre Nøkkvatn er innenfor det markerte området. Arbeidet vil pågå i ca 1 uke fremover. 

Formålet med sikringsarbeidet er å sikre steinblokker som potensielt kan falle ned.

Det ble tidligere annonsert at arbeidet skulle starte tidligere i høst, men arbeidet ble flyttet til denne uken.

Etter sikringsarbeidet vil det fremdeles være generell fare for steinsprang langs rørgata. Ferdsel i området vil derfor være på eget ansvar.