Sikringstiltak ved Vestre Nøkkvatn

Vågan kommune har tidligere advart om å bevege seg i området ved rørgata mellom Vestre Nøkkvatn og Damvatn. I uke 34-35 vil det pågå sikringsarbeid øverst i rørgata. Sikringsarbeidet ble først planlagt til uke 28-29 men er utsatt til uke 34-35. Formålet med sikringsarbeidet er å sikre steinblokker som potensielt kan ramle ned. Vågan kommune anmoder folk om å unngå å bevege seg langs rørgata før og under sikringsarbeidet.
Klikk for stort bilde

Ferdsel i markert område på vedlagte bilder bør unngås.

Etter sikringsarbeidet vil det fremdeles være generell fare for steinsprang langs stien. Ferdsel i området vil være på eget ansvar.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde