Rydding av biler som står til sjenanse i Vågan

Både i mai og i juni har eiere av biler og andre kjøretøy som står til sjenanse vært varslet om at det er ønskelig å rydde opp i nærmiljøene, og at kommunen vil bruke gebyrer der hvor dialog ikke har lykkes. Aksjonen har vært vellykket, men fortsatt står det noen kjøretøyer igjen.

Hvert år melder naboer og øvrige innbyggere om hensatte biler som tar opp verdifull parkeringsplass, og eller er til sjenanse for nærmiljøet. Noen regelrett klager over kjøretøyer som har vært hensatt over lengre tid, og som i seg selv heller ikke er pene å se på. Noen plasser er hjul fjernet, og kjøretøyet er "stablet opp" med paller og annet skrot.

Innbyggerne er flinke til å rydde og stelle pent med sine egne private arealer, og ønsker at naboarealene, inkludert de kommunale arealer, også skal fremstå som pene og ryddige.

I mangel på areal å hensette kjøretøyer på, blir mange hensatt på andres eiendom, eller kommunale arealer. I det siste er noen av kjøretøyene fjernet fra et areal til andre arealer, som eierne ikke disponerer. Rådet bør vel være at har du ikke plass til dine gamle kjøretøyer på egen grunn, og særlig de som allerede er utrangerte, så må eieren kvitte seg med disse, og ikke la kjøretøyene stå åres vis til sjenanse for andre. Dette er altså både et praktisk problem ved at mange vrak-kjøretøy står og tar opp viktig parkeringsplasser, samt et estetisk problem.

Turistene som besøker oss er, sammen med de fleste andre som bor her, enige om at eiere av hensatte kjøretøy må vise ansvar og få disse levert til de som tar seg av slike kjøretøyer i ordnede former.

Vågan kommune har nå gitt samtlige eiere svært så god tid på å få kjøretøyene fjernet, i neste uke starter gebyrlegging.