Rent og Pent i Vågan

Ny koste- og feiemaskin Svein Christiansen Sommeren er på full anmarsj, turistene kommer og en rekke tiltak er i sving for å gjøre det trivelig for oss som bor her, og for våre turister.

 

 

Støv i gater, søppelhåndtering og parkering er aktuelle tema også denne sommeren.

Vågan Eiendom og teknisk drift samarbeider om søppelhåndteringen på våre 4 friområder, og det er etablert tilsyn og tømming med disse plassene gjennom hele sommeren, hverdager som helger. Likeså på torgene i Kabelvåg, Svolvær, og Henningsvær, samt søppeltømming også inne i Henningsvær.

Allerede i april etablerte vi TiksPac, en ordning med tilgang på hundebærsje poser rundt om i de 4 største tettstedene våre, som en 2 års prøveperiode. Dette er et tiltak som etter hvert er bygget opp i hele Norden, som skal bidra til at hundeeierne sørger for å ta vare på hundebærsjen. Posene er blitt miljøtilpasset, ved at de gamle plastposene er skiftet ut med biologisk nedbrytbare poser for å unngå den store plastbruken. I alt 15 slike stasjoner er utplassert.

Før 17 mai måtte vi leie inn koste/feiemaskiner for å rydde 17.mairutene, slik at bare mindre deler ble rengjort. Nå har den nye og svært flotte koste/feiemaskinen kommunestyret bevilget penger til kommet, og vil være å se rundt om i tettstedene våre også utenfor 17.mairutene. Koste/feiemaskinen kostet i underkant av kr 2 mill, noe lavere enn budsjettert beløp.

Det har vært en aksjon for å få ryddet unna biler som har stått lenge parkert på private og kommunale arealer. Mange uten skilt, 80-90 %, er fjernet uten "maktbruk" på minnelig vis, ingen gebyrer på rundt kr 20.000 er enda utferdiget, og det har vært vist stor positivitet og vilje til å få bilene ryddet bort. Kun 4 biler står igjen, også her har vi konstruktiv dialog med eierne.

Miljøpatruljene er i gang rundt omkring, og er synlige i gatebildet. Ny ryddevogn er anskaffet i Svolvær til dette arbeidet.