Pressemelding - Vågan kommune har ansatt ny rektor på Svolvær skole

Til å videreutvikle å lede utviklingsarbeidet videre på Svolvær skole er Ronnie Maas Pedersen ansatt som rektor og vil tiltre senest 1. oktober 2017.


Skolesektoren i Vågan kommune er inne i en prosess hvor det settes stor fokus på skolebasert kompetanse utvikling. Alle rektorene i kommunen deltar i ulike utviklingsnettverk.

Pedersen har rektorutdanning med tilleggskompetanse innen økonomi, administrasjon og ledelse. Han har allmennlærerutdanning, mellomfag i idrett og diverse høgskoleutdanning innen medier og kommunikasjon. Han har også lederkompetanse fra det offentlige, privat næringsliv og organisasjonsarbeid.

Pedersen kommer fra en stilling ved Aust-Lofoten videregående skole, og har her arbeidet mye med medierelaterte fag, i tillegg til kommunikasjon, økonomi, ledelse og entreprenørskap.

«Vil bare si at jeg er veldig ydmyk, spent og ikke minst glad for at jeg har fått muligheten til å lede Svolvær skole. Jeg har tidligere arbeidet ved skolen, og har stor respekt for den fantastiske jobben de ansatte og elevene gjør. Skolen fremstår som en institusjon i lokalsamfunnet, og jeg kjenner meg trygg på at vi sammen skal kunne videreutvikle skolen i positiv retning.»

For øvrig blir det veldig trist å forlate Aust-Lofoten videregående skole etter 10 sammenhengende år. En skole som har gitt meg muligheter til å utvikle meg i den retningen jeg har ønsket, og ikke minst et fantastisk kollegium og elever.

Vågan kommune er trygg på at Pedersen vil være en engasjert og motiverende rektor som sammen med sine medarbeidere, elever og foreldre ønsker å videreutvikle Svolvær skole.                                                                 

******

Svolvær den 30.06.2017

Tommy Stensvik        

Rådmann