Pressemelding fra Vågan kommune vedrørende ekstremværet "Ingunn"

Situasjonen

Det er ventet lokalt ekstreme vindkast som kan gi store materielle skader og det er fare for liv og helse. Vågan kommune tar derfor føre-var-beslutning heller enn å ta unødvendige sjanser, og det vil derfor innføres tiltak.

Bakgrunn og årsak

Vi har mottatt varsel om at ekstremværet (ekstremt kraftige vindkast, rødt nivå) også vil treffe Lofoten.

For Lofoten er faren ventet å øke torsdag 06:00 frem til 11:00.

Lokalt ekstreme vindkast på 40-50 m/s fra nordvest, og kan hende orkan på kysten. Dette i tillegg til flere andre varsler.

Konsekvenser av uværet:

 • Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett
 • Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport
 • Broer kan stenges
 • Takstein og takplater blåser av hus og bygninger
 • Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid
 • Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket
 • Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

Konsekvenser for de kommunale tjenestene

Skole:

Alle skoler, SFO og barnehager vil være stengt, men med følgende unntak:

 • Barnehager vil opprette et tilbud til de som har en samfunnskritisk funksjon og har behov for tilsyn til barna. Her må hver enkelt ta kontakt med sin respektive barnehage for dialog og avklaring. 
 • Det vil være hjemmeskole på alle skoler.
 • Skolene i Svolvær og Kabelvåg vil opprette et tilbud til de som har en samfunnskritisk funksjon og har behov for tilsyn til barna. Her må hver enkelt ta kontakt med sin respektive skole for dialog og avklaring. Dette gjelder barn i 1-4 trinn. 

Hjemmetjenesten:

 • Det vil blir gjort forberedende tiltak for Årstein, Digermulen, Henningsvær, Strauman og Gimsøy. Disse stedene vil ikke få besøk i morgen.

Legetjenesten:

 • Planlagte pasienttimer avlyses i morgen
 • Legevakten er åpen som normalt 

Bakgrunnen for vurderingen

Ekstremværet «Ingunn» medfører mange farevarsler. Det er en totalvurdering av disse som medfører at det blir et redusert tilbud. For at samfunnet skal kunne tilby de nødvendige tjenester i denne situasjonen er det likevel besluttet å opprettholde et begrenset tilbud på skole og barnehage. Dette til de som trenger dette for at vi skal kunne opprettholde en forsvarlig drift på flere av de mest samfunnskritiske tjenestene. 

Reduksjonen av tjenestetilbud er gitt på bakgrunn av at det i tillegg til ekstremt kraftige vindkast er meldt om mye snø, høy vannstand og stor snøskredfare. Elmea melder også om potensielt store utfordringer.

Dette arbeider vi med framover

Vågan kommune har satt beredskapsstab og følger situasjonen nøye. Vi vil komme med mer informasjon og varsler dersom dette blir nødvendig.

Generelt

Vi oppfordrer igjen alle til å fortsette å gjøre gode å trygge valg for seg selv og sine, basert på hvor man befinner seg og egen situasjon. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om enkelttjenester og deres status, ta kontakt på vanlig måte.

Dersom det er spørsmål vedrørende beredskap generelt ta kontakt med beredskapskoordinator:

Lars Ottemo Gärtner - 907 03 405

Neste pressemelding eller informasjon fra kommunen

Det vil komme en oppdatering dersom situasjonen endrer seg eller det er behov for ytterligere informasjon eller oppdateringer.

Vågan kommune oppfordrer til følgende

 • Ta en ekstra runde å sikre løse gjenstander (Før uværet)
 • Sjekk båter og brygger (Før uværet)
 • Hold dere inne
 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter
 • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Unngå opphold i strandsona og på sjøen

 

Vågan kommune