Oppstart avløpsprosjekt Garsosen

Som informert tidligere skal Vågan kommune rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Etter flere anbudsrunder er prosjektet nå tildelt PK Strøm AS.

Oppstart for prosjektet er uke 42 og byggetiden er satt til 3 år.

Første del av prosjektet blir trasé 1 og trasé 3 (se vedlagte tegninger). Beboere langs Dr. Daas vei og Skytterveien blir derfor berørt av anleggsarbeid utover høsten og vinteren.

Videre fortsettes det med trasé 5, 6 og 7 med tilhørende pumpestasjoner. Sjøledninger blir lagt i siste del av prosjektet. 

I forbindelse med anleggsarbeid i Dr. Daas vei blir det omkjøring via Meyerbakken. Det vil også bli etablert en midlertidig parkeringsplass ved Strømbrua (se bilde 6).