Ønsker du å bli fritidskontakt eller besøkshjem for barneverntjenesten i Vågan?

Barneverntjenesten i Vågan har behov for flere fritidskontakter og besøkshjem. Det er mange barn og familier i kommunen som ønsker seg et større nettverk og flere trygge voksne som kan bidra til nye positive opplevelser.

    

Vi inviterer til åpent møte for de som ønsker å vite mer om, eller ønsker å bli besøkshjem/fritidskontakt for barn mellom 0 - 18 år.

Et besøkshjem er et hjem som engasjeres av barnevernstjenesten for å ta i mot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen kan være å bidra tik at barnet får flere opplevelser i hverdagen og flere voksenpersoner å støtte seg til. Som besøkshjem må du ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde deg for minst ett år.

En fritidskontakt engasjeres også av barneverntjenesten. Fritidskontakten kan bidra til å gi støtte til barn og unge, slik at de kan mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter.

Du/dere er hjertelig velkomne til informasjonsmøte torsdag 29. september 2022 kl. 18.00 på Familieenheten (andre etasje i sentrumsbygget).

Om du ikke har muligheten til å komme på møtet, så kan du også ta kontakt med oss på telefonen eller e-post og melde din interesse.

Kontaktinfo barneverntjenesten i Vågan:
Telefon: 75 42 03 87
E-post : barnevern@vagan.kommune.no