Nytt varsel om oppstart - Detaljregulering Steinveien 4 - PlanID.279

På vegne av Nakken Øst AS, varsles det oppstart av detaljreguleringsarbeid for Steinveien 4 (gnr. 12, bnr. 107) i Kabelvåg, Vågan kommune. Varslet skjer i henhold til plan og bygningslovens § 12-8.

Navn

Steinveien 4

PlanID

279

ArkivsakID

20/1207

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdeling

Beskrivelse

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et leilighetsbygg med 3 boenheter.

Det ble tidligere varslet planoppstart i 2020 med varselsbrev og avisinnlegg i Lofotposten den 7. april 2020. Opprinnelig planvarsel var for «Sorenskrivergata 12», planID 279. Plannavn har blitt oppdatert til «Steinveien 4» i tråd med matrikkelinformasjonen for eiendommen. Planområdet er dessuten utvidet med hele kryssområdet Sorenskrivergata
og Steinveien (Vågan kommune).
 

Det varsles oppstart på nytt ettersom planarbeidet er startet opp igjen etter lang tid. Naboer og berørte parter som kom med innspill etter opprinnelig planvarsel trenger ikke sende inn innspill på nytt.

Dokumenter

Varselsbrev (PDF, 263 kB)
Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 2 MB)
Planinitiativ (PDF, 2 MB)
 

Kontaktinformasjon

Innspill bes sendt til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø, eller til hanne.skeltved@asplanviak.no  senest innen 29.04.2024.