Nytt torg i Henningsvær

De siste to årene har det vært lagt opp til en planlegging av nytt torg også i Henningsvær, hvor man har søkt å involvere alle innbyggere.

Planene for innkjøringen til torget er klare til gjennomføring, og dette arbeidet starter så snart storparten av turister og sommersesong opphører i månedsskiftet august/september.

Sluttføringen av inngangsporten til torget slik vist på vedlagte skisse vil skje mot slutten av oktober. I areal er torget i Henningsvær adskillig mindre enn torgene i Kabelvåg og Svolvær, slik at det derfor stiller enda strengere krav til hvilke aktiviteter man vil ha innpå torget.

 

Fra møtet i Henningsvær hvor vi var samlet 26 personer den 14 februar kom det mange innspill inn:

 

HVA VIL JEG OPPLEVE / GJØRE NÅR JEG GÅR TIL TORGET?

HVA SKAL KUNNE FOREGÅ DER?

  • Treffe mennesker
  • Oppleve noe typisk for Henningsvær
  • Sitte ute, gjerne på kaia, med en kaffe, spise is
  • Ikke gå mellom biler, ikke ha biltrafikk
  • Stoler og bord
  • Blomster og annen pynt
  • Kanskje noen som selger lokal produksjon, fisk og lignende, noen pølseselgere
  • Høre på noen som spiller og synger

 

Ivareta vareleveranser, fokus på Amtskaien.

 

Det er ønskelig at hovedarealet inne på selve torget får en god planprosess sammen med den valgte torggruppa høsten 2017, og at dette arbeidet blir godt forankret blant innbyggerne i Henningsvær. Dette slik at opparbeidingen av resten av torget kan ta til våren 2018 og sluttføres før neste turistsesong.

 

3 torg - Klikk for stort bilde3 torg 1A 2017 - Klikk for stort bilde1A 2017