Ny avløpsledning i Storøyvalen; Prosjektet er utsatt.

Vågan kommune hadde våren 2019 inngått en kontrakt med en entreprenør for å produsere og legge avløpsledningen i Storøyvalen. Avløpsledningen ble produsert og loddet ferdig i desember i fjor og var klar for å bli lagt i starten av januar i år. (SCh)

Vågan kommune fikk dessverre vite rett før jul at denne entreprenøren var slått konkurs.
Videre fremdrift i dette prosjektet er å få avklart det juridiske forholdet mellom Vågan kommune og entreprenøren (NUVA AB – Nordiska Undervattensarbeten AB).

Situasjonen som har oppstått har ikke økonomiske konsekvenser for Vågan kommune, men resulterer i at gjennomføringen av prosjektet er utsatt på ubestemt tid til det juridiske er på plass.

Når alle avklaringer er gjort og Vågan kommune blir fristilt fra dagens kontrakt kan denne jobben lyses ut på nytt, slik at prosjektet kan ferdigstilles.

 

Informasjon pr mai 2019:

Vågan kommune har i flere år hatt utfordringer med kloakk og kloakksøppel i fjæra inntil eksisterende bebyggelse i Storøyvalen i Svolvær. Kommunen skal nå gjøre tiltak for å bedre situasjonen i området. 

I Storøyvalen, er det fylt ut et større område som tidligere var en grunn bukt. Området har i dag en infrastruktur bestående av bla park, AMFI kjøpesenter og flere andre butikker og næringsbebyggelse. Området har også en del boliger. I takt med utfyllinga på den gamle sjøbunnen ble det lagt en fellesledning (felles kloakk og overvann) som er svært utett. Røret er trolig lagt uten særlig fundament og har trolig heller ikke pakninger. Det er foretatt målinger av vannmengder i løpet av et halvårs tid og mengdene ligger på oppimot 250 l/sek og mengdene svinger i takt med tidevannet og mer eller mindre uavhengig av nedbøren.

Det er derfor ikke mulig å få pumpet dette til videre rensing uten omfattende separering av ledningsnettet. Dette er et svært kostbar og formidabelt prosjekt, så kommunen har valgt å forlenge eksisterende utslipp ut i sjø. Hensikten er å få fjernet avløpet som i dag kommer ut i fjæresteinene rett utenfor fyllingsfoten, altså innerst i Storøyvalen.

Dagens utslipp blir forlenget ca 675 m ut av Storøyvalen på ca 28 m dybde. 

Avløpskummene skal etableres i Brugata. Eksisterende vei (Brugata) må krysses og plastring mot sjø graves bort og reetableres etter endt anlegg. I en kortere periode vil veien i Brugata bli stengt. Det blir da omkjøring om Storøya. Veiarealer blir reetablert etter endt anleggsarbeid.

Oppstart blir i uke 23 og anleggsperioden er beregnet til 12 uker. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde