NB! Over 120 elever i Kabelvåg skal møte opp på ny skole mandag 19. august

Kabelvåg ungdomsskole vil fra mandag 19. august ha tilholdssted i hhv. Sorenskrivergården og skolerigg på samme tomt. Over 120 elever vil daglig komme til og fra skolen, samt ha deler av sitt uteområde i Fengselsparken. 

Elever anmodes om helst å ta seg til skolen til fots eller med sykkel. Foreldre som kjører sine barn anmodes om ikke å kjøre inn i området, men sette av sine barn et lite stykke unna skolen (ved barneskolen, torget mv.). 

Alle trafikanter anmodes om å utvise stor grad av varsomhet, særlig opp og ned Doktorbakken, da området er noe uoversiktlig.

Enkelte gater i området vurderes stengt i perioden skolen skal ha tilholdssted her.