Naturmangfold i Vågan, Vestvågøy og Flakstad - Digitalt Folkemøte tirsdag 24. august kl. 18-20

Klikk for stort bildeAlle innbyggere i Lofoten og alle interesserte er invitert til møte. Kjenner du naturverdier i din kommune? Hva mener du er viktig å få med i naturmangfoldplanen?

Vi er i oppstartsfasen med arbeidet og ønsker dine innspill. Formål med planen er å få bedre kunnskap om natur i Lofotkommunene. Informasjonen skal være tilgjengelig for allmenheten og for forvaltningen selv. Planen skal prioritere tiltak i planperioden, hvor det da også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Viktige temaer er naturverdier, fremmede arter, tiltak som kan forbedre verdier. Hva synes du kommunen bør vite om naturen i Lofoten?

Folkemøtet sendes direkte tirsdag 24. august kl.18. Spørsmål vil bli besvart under sendingen eller i kommentarfeltet. 

Trykk her for å delta på møtet
Møtet er på Teams og det er ingen pålogging. Velger du "Se på nettet istedet" etter å ha aktivert linken over, slipper du å laste ned Teams-appen og møtet vises i din nettleser.

Det vil også være mulig å se møtet på storskjerm i Rådhussalen i Svolvær.

Send inn spørsmål og kommentarer på forhånd til stefanie.schramm@vagan.kommune.no.

Ordfører Frank Johnsen leder møtet. Prosjektlederne Marit Gressetvold (Vestvågøy), Dag Walle (Flakstad) og Stefanie Schramm (Vågan) deltar.

Foredrag:

  • Martin Eggen (NOF) forteller om fuglelivet i Lofoten og hvordan det er påvirket, også med noen nasjonale og globale linjer.
  • Johan Sirnes snakker om mangfoldet vi har i Lofoten av ulike biotoper (marine, ferskvann, skog, fjell og kulturlandskap) med utganspunkt i naturgrunnlaget; klima, oseanografi, geologi og kvartærgeologi. Illustrert med bilder av lokaliteter og enkelte arter.
  • Andy B. Sortland (UiT) fokuserer på de forandringer vi kan observere i naturen/artsmangfold som følge av klimaendringer og betydningen av de observasjoner/bidrag som lokalbefolkningen/allmenheten kan komme med.

 

Hilsen prosjektgruppa for naturmangfold i Vågan, Flakstad og Vestvågøy.