Midlertidig leie av kommunal grunn

Klikk for stort bildeØnsker du å benytte deg av kommunal grunn i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, som stillas, utplassering av container og lignende utstyr?

Da må du huske å søke om leie på forhånd.

All bruk av kommunal grunn til slike formål forutsetter avtale med Vågan kommune. Leieavtale for bruk av kommunal grunn skal være inngått før du kan benytte deg av området du har behov for.

Formål:

  • Trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende skal ivaretas
  • Sikre at det ikke oppstår unødig ulempe for brukere av og naboer til offentlig veg og gategrunn
  • Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og at rømningsveger ikke blir blokkert
  • Brannforebyggende tiltak skal tas hensyn til
  • Hindre forsøpling og skade
  • En forsvarlig trafikkavvikling


Mer informasjon finner du her