Material til ombruk - Våganheimen rives

Gamle Våganheimen skal rives i forbindelse med oppstart av SKREI. I den anledning ønsker Skrei Eiendom å gi interessenter i lokalmiljøet muligheten til å ombruke noe av materialene fra byggene som skal rives.

MATERIALER TIL OMBRUK:

Vi informerer på vegne av Skrei Eiendom*:

*Skrei Eiendom er et eiendomsselskap eid av Vågan kommune. Skrei Eiendom fører opp bygningsmassen som SKREI skal leie.

Materialer til ombruk: Gamle Våganheimen skal rives i forbindelse med oppstart av SKREI. I den anledning ønsker Skrei Eiendom å gi interessenter i lokalmiljøet muligheten til å ombruke noe av materialene fra byggene som skal rives.

Ombruksmateriell vil bli demontert av riveentreprenør. Det vil deretter mellomlagres i et kort tidsrom før materiell må hentes av interessent etter avtale med Skrei Eiendom. Hvilke ombruksmaterialer som blir tilgjengelige er usikkert frem til demontering starter. Her er foreløpig liste:

  • Konstruksjonsvirke i tak (takstoler) og vegger
  • Limtredragere- og bjelker
  • Limtresøyler
  • Aluminiumsplater på tak
  • Utvalgte enkeltobjekter inventar: Klosett, enkelt baderomsmøbel, kjøkkeninnredning
  • Brannslangeskap
  • Stålrister utendørs

Følg denne lenken for å registrere interesse for ombruksmaterialene. 

Dere vil registreres på en liste hvor ombruksmaterialer vil fordeles ut på en rettferdig måte.

(Dersom det skulle oppstå vanskeligheter med skjemaet, ta kontakt med Asplan Viak på Leknes.)