Kurs for pårørende til personer med demens Høsten 2023

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Samlinger:

 Kurset holdes over 6 samlinger fra kl. 17:30 til 20:00 på følgende datoer:

 • 20. september
 • 27. september
 • 04. oktober (Ingen kurs i uke 41 –høstferie)
 • 18. oktober, 25.oktober
 • 01. november.

Kurset er gratis og det blir enkel servering på samlingene.

Påmeldingsfrist:

18. september 2023

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt

Demenskoordinator John Håvard Nilsen    
Telefon: 91119318 / 75420229
E-post: johnhavard.nilsen@vagan.kommune.no

Fagsykepleier demens Carina Hansen
Telefon 46185720 / 75420316
E-post: carina.hansen@vagan.kommune.no 

Program

Sted: Havly, Avisgata 10, 8300 Svolvær
Alle samlinger fra kl. 17.30 - 20.00
 1. Samling: Onsdag 20. september HAVLY
  Demenssykdommene – sykdomslære
  Foreleser(e): Demenskoordinator og fagsykepleier
 2. Samling: Onsdag 27. september HAVLY
  Kommunikasjon og personsentrert omsorg
  Forelesere(e): Psykiater John William Danenbarger v/ Hippocaumpus Nord.
 3. Samling: Onsdag 04. oktober HAVLY
  En verdig død, hva skjer i sluttfasen av livet!
  Foreleser(e): Sykehjemslege Line Moe Stensvold
 4. Samling: Onsdag 18. oktober HAVLY
  Pårørendes opplevelse og sorg, og egenomsorg i et demensforløp
  Forelesere(e): Sokneprest Peter Wilhelmson
 5. Samling: Onsdag 25. oktober HAVLY
  Tilbud i kommunen.
  Forelesere(e): Ansatte ved Havlyparken dagaktivitetssenter, Koordinerende enhet Vågan kommune.
  Hjelpemidler og tilrettelegging – Prosjektleder i velferdsteknologi Eyvind Gilde.
  Innlegg fra Vågan pårørendeforening v/ Stein Alsos
 6. Samling: Onsdag 01. november HAVLY
  Pasient og pårørendes rettigheter v/Pasient og brukerombudet I Nordland.
  Fremtidsfullmakt og Vergemål – Statsforvalteren i Nordland via teams
  Veien videre v/ Demenskoordinator og Fagsykepleier

Med forbehold om endringer. Ingen samling uke 41 grunnet høstferie.
Etter enkelte av forelesningene er det samtaler i mindre grupper.

Vel møtt!

Nedlastbar informasjon om kurset i pdf-format (PDF, 701 kB)