Kunngjøring - Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med på å fremme gode holdninger i trafikken. 

Kunngjøringen gjelder to ulike tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Nærmere informasjon om tilskuddsordningene finnes på følgende link:

 

Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)