Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsendring Kabelvåg torg, PlanID.245

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 20.01.2022 i sak MPN-003/22 reguleringsendring for Kabelvåg torg. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer revidert bestemmelse for arealformål Kaiområde.

Navn

Reguleringsplan Kabelvåg torg

PlanID

245

ArkivsakID

21/3047

Vedtaksnummer

MPN-003/22

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Reguleringsendring omfatter revidert bestemmelse for arealformål Kaiområde, der det tas ut at område er halvoffentlig.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes per mail til postmottak@vagan.kommune.no 

Spørsmål rettes direkte til saksbehandler per e-post eller telefon 754 20 295.