Krysset i Gymnasgata blir stengt for trafikk en periode

I forbindelse med prosjektet i Storgata vil krysset i Gymnasgata bli stengt for trafikk i en periode på ca. 3 - 4 uker. 

I løpet av perioden krysset er stengt vil tungtrafikk henvises til å kjøre via Repslagergata/ Vestfjordgata. 

Stengt kryss i Gymnasgata. Det blir mulig for myke trafikanter å passere.

Kartutsnitt som viser stengt kryss i Gymnasgata

Mens krysset er stengt vil det bli midlertidig parkering forbudt i krysset H. Chr. Størmers gate. Dette for å sikre fremkommeligheten gjennom krysset. Øvrig trafikk henvises til omkjøring via omliggende gater. Dette vil bli skiltet.

Kartutsnitt som viser midlertidig parkering forbudt i krysset H. Chr. Størmers gate.