Kraftig snefall gjør brøyting av veiene i Vågan utfordrende og vanskelig. På Store Molla er hovedveien stengt pga ras.

NVE og Fylkesmannen sendte i går lørdag 26.01.19 ut spesialvarsel om svært stor skredfare, pga store snemengder. Det melder fortsatt mye sne utover søndag kveld og natt til mandag morgen. SCh.

Alt av brøyte utstyr og mannskaper har vært ute på veiene søndag, både kommunens brøytelag og de private entreprenørene.

Snemengdene som laver ned er så intense at man sliter med å holde fremkommelige veier flere steder rundt omkring i kommunen. Søndag ettermiddag gikk det ras ved Krokneset på Store Molla. Pga rasfare vil veien ikke bli åpnet før mandag morgen.

Bergingsmannskaper har hendene fulle med å assistere sjåfører som har kjørt seg fast, eller kjørt ut av veien. Også brøytemannskapene må ha assistanse for å få kjøretøyer i drift igjen.

Slår værvarslingene til, vil det bli en lang natt og mye arbeid for å holde våre veier fremkommelige ut over natten og til arbeidstart mandag morgen.

Bilister anmodes om å ikke parkere til hinder for sneryddingen rundt om i kommunen.