Kommuner plikter å kunne tilby jodtabletter til enkelte grupper av innbyggere ved eventuelt utslipp fra atomreaktorer.

Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet, og Vågan kommune har nok jodtabletter til dette.

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt. Tablettene blir utplassert ved barnehager og skoler, og legevakt. Ved varsel om en hendelse som gjør at målgruppen skal ta tablettene vil kommunen informere den enkelte hvor de skal henvende seg

Egenberedskap
Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme som følge av at atombåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ofte vil det samtidig gis et varsel om 48 timers innetid. Det er derfor essensielt å ha disse medikamentene i eget hjem for å unngå å måtte hente dette på offentlig sted.

Du kan lese mer om bruken av jodtabletter på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.