Kommunedirektørens forslag til Økonomi og handlingsplan for Vågan kommune 2023 - 2026

I handlingsplanen kan du lese Kommunedirektørens forord, om strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden, grafikk og nøkkeltall og driftsbudsjett for kommunens tjenesteområder med mer.

Se Kommunedirektørens forslag til Økonomi og handlingsplan 2023 - 2026

Formannskapet vil legge sitt forslag til budsjett ut på høring 21. november. Endelig vedtak blir gjort 12. desember.