Kartlegging avløp Henningsvær

Klikk for stort bilde 

I dag går det meste av Henningsværs kloakk urenset direkte ut i Heimsundet. Tre fiskebruk i havna og nesten 100 fiskefartøy bruker dette sjøvannet til spyling/vasking om bord. I tillegg skaper dette lukt og visuelle inntrykk som ikke passer inn i et ellers flott fiskevær. Vågan Kommune starter nå prosessen med å finne en fremtidsrettet og god løsning på denne utfordringen.

I den forbindelse har Vågan kommune ansatt studentene Fredrik og Philip som i løpet av sommeren skal kartlegge avløpssituasjonen i Henningsvær. Fredrik og Philip kommer fra Bærum og studerer vann- og miljøteknikk ved NMBU. Studentene vil befare og kartlegg området i perioden juni, juli og august. Ved behov vil boligeiere bli kontaktet.

Kartleggingen som gjøres i sommer vil videre brukes som grunnlag for utredning og detaljprosjektering for ny avløpsløsning i Henningsvær.