Kartlegging av kvartærgeologi og skredprosesser i Vågan Kommune

NGU ønsker å informere berørte beboere om at det vil bli utført kvartærgeologisk karlegging med fokus på skredprosesser i deler av Vågan Kommune. Områder som skal kartlegges er mellom Gravermarka-Sydalen, Knutvika-Øvreværet og Laupstad- Liland. Geologer fra NGU vil arbeide i disse områdene mellom 20.mai til 24.mai 2019. SCh

NGU utfører denne kartleggingen på grunn av Vågan er en av flere kommuner som er på prioritert liste fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) over kommuner som skal kartlegges for skredfare (faresonekartlegging). Denne skredfarekartleggingen skal utføres i Vågan av konsulenter på oppdrag av NVE løpet av 2020/2021. Hensikten med NGUs arbeid er å utarbeide et detaljert kvartærgeologisk kart (løsmassekart) med fokus på skredprosesser. Dette kartet skal benyttes av konsulent som får oppdraget med å utføre skredfarekartlegging.

NGU vil utføre feltarbeid til fots i skråningene og i dalsider helt ned til og med boligbebyggelsen. Innmark er også gjenstand for kartlegging. Geologer fra NGU bærer feltjakke (grønn eller rød) tydelig merket med etatens logo. De kjøretøyene vi benytter er tilsvarende merket. Geologer vil se spesielt etter spor og skredavsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred.

Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon.

Vennlig hilsen

Gro Sandøy (prosjektleder)

gro.sandoy@ngu.no Tlf: 73904459 Mob: 97154127