Kabelvåg ungdomsskole stenges for fri ferdsel

I august måned starter arbeidet med ny skole og barnehage i Kabelvåg opp, og fram til skolestart 2021 vil hele området rundt dagens ungdomsskole og den nye skolen bli stengt helt for all ferdsel. 

Kabelvåg ungdomsskole og området rundt har vært et viktig startpunkt for fot- og skiturer i Kabelvågmarka. Av sikkerhetsmessige hensyn vil det i byggeperioden være helt nødvendig å stenge av hele byggeområdet med byggegjerder, slik at de som ønsker å ta se ut i marka må finne andre startpunkter i denne perioden. 

Det vil heller ikke være mulig å parkere i Ungdomsskoleveien. 

Vi tror likevel befolkningen finner ut i marka, og ser fram til den dagen ny skole og barnehage står ferdig. 

Klikk for stort bilde