Informasjonsmøte om brannen i Løkthaugveien 3&5, kl. 1530 i dag, 6/12-18

Vågan Kommune arrangerer Informasjonsmøte for vitner og involverte i brann i Løkthaugveien 3&5.
Møtet holdes i dag 6/12-18, kl. 15.30, på Rådhuset, 4.etg kommunestyresal, Storgaten 29 i Svolvær.

Kommunen inviterer vitner og involverte i hendelsen med behov for å snakke om hendelsen.
Til stede vil være: Politi, Brannvesen, Helsepersonell.

Spørsmål om møtet kan rettes til Kommunalsjef Mette Nygård tlf. 99117136
Folk som har behov for ulik bistand i forbindelse med hendelsen kan kontakte servicetorg, tlf. 75420000

Med vennlig hilsen

Eivind Holst
Ordfører
Vågan Kommune