Informasjon om influensa- og koronavaksinering sesongen 2023/2024

Vågan kommune vil gjennomføre massevaksinering i løpet av oktober.

Vaksinering av Vågans befolkning vil foregå på to måter. Vi vil ha massevaksinering etter uke 41 for både influensavaksinering og korona ved Vågan lokalmedisinske senter. I tillegg vil Apotek 1 i Svolvær vaksinere for korona som før. Apotek 1 har også tilbud om influensavaksinering fra 2. oktober. Vaksinering av de over 65 år for korona på Apotek 1 vil starte når vi har mottatt den oppdaterte vaksinen i løpet av første uken i oktober.

Målgruppen for begge vaksiner (Influensa og korona) er:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i en risikogruppe
 • Gravide trimester 2 og 3

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av korona. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen din.

Aldersgruppen 12-17 år og 5-11 år med alvorlig grunnsykdom er også anbefalt oppfriskningsdose, men vi ber om at disse vaksinerer seg på legekontorene som har oversikt over diagnosen.

Datoer for massevaksinasjon ved Vågan lokalmedisinske senter 3 etage:

26.10.2023 fra kl 08:30 – 12:00 og fra 13:00 – 15:00
09.11.2023 fra kl 08:30 – 12:00 og fra 13:00 – 15:00

Priser for influensavaksinering: Kr 200