Høy vannstand og sneskredfare lørdag 23 mars

Fylkesmannen sendte ut melding om både høy vannstand og skredfare kommende helg. SCh.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, nivå oransje, om høy vannstand kombinert med høye bølger i Nordland gjeldende for lørdag 23. mars.

For Nordland sin del er det estimert en vannstand på 50-70 cm over høyden i tidevannsmodellene med maksnivå mellom kl. 13 og 15. Floa vil da ligge på et nivå som opptrer hvert 10-20 år. I tillegg vil det bli svært høye bølger, opp mot 10 til 13 meter utaskjærs. Les mer her:

 https://www.met.no/nyhetsarkiv/

For vannstands- og tidevannsinformasjon se her:

 https://www.kartverket.no/sehavniva/

NVE har i tillegg sendt ut varsel om stor snøskredfare, faregrad 4, for regionene Svartisen, Salten og Ofoten. Varslene kan leses her:

Ofoten. Varslene kan leses her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/?utm_source=abonner&utm_medium=sms&utm_campaign=avalanche

 Med hilsen

Fylkesmannen i Nordland

 HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND