Høring- Innføring av lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker ble vedtatt i kommunestyret 22.10.2018, og legges ut til offentlig høring i 2 måneder, med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-2.

Høringsperioden er fra 29.10.2018 til 29.12.2018.
 

Klikk for stort bilde