Henningsvær torg - anleggsarbeidene i ny spennende fase september 2019

Etter en lang planleggingsprosess hvor mange ulike hensyn har vært drøftet, "landet" man planprosessen i 2018 hvor innbyggere/næringsliv/innbyggerforening har deltatt, og hvor det har vært flere åpne innbyggermøter med ide-myldring.

I tiden som så fulgte var det fokus på finansiering og valg av entreprenør, og man måtte gå noen nye runder for å tilpasse omfanget av anleggsarbeider til den tilgjengelige finansiering. Etter anleggsstart i mai har det i all hovedsak vært jobbet under bakken på hele torgområdet frem til 1.juli, så ble det mer eller mindre stopp frem til etter Artic Race ca 19 august.

Nå er vi kommet over i en ny fase, hvor torgets overflate begynner å ta form.

Klikk for stort bilde  

I midten av september 2019 ser vi at ulike elementer over bakken kommer på plass.

Klikk for stort bildeStore mengder med granittstein skal bygges inn i torget på ulike plasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

Arbeidet helt siden anleggsstart våren 2019 har i all hovedsak bestått av arbeider under bakken, hvor gamle rør og ledninger er skiftet ut, og hvor det er lagt til rette for nye rør og ledninger. 

Nå er dette arbeidet stort sett avsluttet.

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeDet gamle fergeleiet har et "avtrykk" som kom frem i form av en betong ringmur, etter at asfalten ble fjernet. Siste ferga gikk for 36 år siden, i juli 1983.

Vår rådmann stiller spørsmål om kanskje dette avtrykket bør bevares for ettertiden, slik den gamle fergelemmen i Svolvær også har bevart elementer fra gammel tid.

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeDet første fortauet tar form, her settes granittkanter i jordfuktig armert mørtel/betong. Etter hvert kommer flere av de pene utsmykningene på torget frem ut over høsten, og entusiasmen stiger.

Vi kjenner så godt dette igjen fra prosessene rundt bygging av torgene i Kabelvåg og i Svolvær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeHer tar den grønne lungen ved Almenningskaia form. Den har flere funksjoner, bla å ta opp høydeforskjellen mellom Misværveien der den kommer inn på torget og kaiområdet/Kaikanten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ihht fremdriftsplanen skal anleggsarbeidene være avsluttet i løpet av høsten. Imidlertid vil bla annet værsituasjonen avgjøre om det lar seg gjøre å få på plass asfalt før årsskiftet, eller om dette må utsettes til våren 2020.

 

Teknisk drift v/Svein Christiansen