Habiliteringstjenesten i Vågan søker Støttekontakter

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Støttekontakt - Klikk for stort bilde Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Som støttekontakt kan du spille en viktig rolle i et annet menneskes liv og bidra til positive opplevelser og utvikling. Mange støttekontakter opplever at samværet er givende også for dem selv. Vågan Kommune har et løpende behov for å rekruttere nye personer som ønsker å være støttekontakter. Det er spesielt behov for personer i aldersgruppen 25-50 år.

Registreringsskjema for støttekontakter finner du her på Vågan kommunes hjemmeside.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Alle støttekontakter innenfor Habiliteringstjenesten må legge fram Politiattest.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
konsulent for støttekontakter Maren Nygård, 75420426