Gate- og veglys - Innmelding av feil og mangler

Vågan kommune ønsker at melding av feil og mangler på gate- og veglys meldes inn via LuxSave. Det gir nøyaktig angivelse av sted for feil og raskere oppfølging. 

LuxSave 

Høsten er over oss og med det tennes gate- og veglysene rundt omkring i kommunen. 

Alle gate- og veglys som Vågan kommune eier og drifter er registrert i internkontrollsystemet LuxSave. De aller fleste lysene er langs kommunal veg, men en god del lys er også langs riks- og fylkesveg. 

Tilbakemeldingene vi får fra innbyggere via telefon eller e-post kan til tider være svært uspesifikk ("mørke lys og stedsnavn"). Det medfører mye unødvendig feilsøking og det tar lengre tid å få utbedret feil. 

Med LuxSave kan man melde inn feil ned på spesifikt lyspunkt, ved å trykke på det lyspunkt som er mørkt. Vårt driftspersonell kan da dra rett ut til aktuelt lysstrekk og utbedre feilen, også på tidspunkter hvor lysene er slått av. Det gjør utbedringsarbeidet raskere og mer effektivt, og sparer kommunen for tid og penger. 

LuxSave finner du [HER]

Du kommer da til en side som ser noe ut som bildet nedenfor. Zoom eller søk opp din gate og trykk på det lyset som er mørkt. Det dukker da opp en dialogboks hvor du kan velge type feil og evt. legge ved et bilde. Legg inn telefonnr. og en bekreftelseskode og feilen er meldt.