Fylkesmannen varsler stor skredfare i Nordland - faregrad 4

Vågan kommune formidler videre til våre innbyggere den informasjon som Fylkesmannen nå har gitt som følger:

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for skredregionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen samt Helgeland.

Vi ber kommunen følge med på utviklingen i værsituasjonen, samt oppdateringer som legges ut på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/. Vi ber også kommunen iverksette de beredskapstiltak som ansees nødvendige. 

Ved alvorlige skredhendelser eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. Fylkesmannen kan kontaktes på telefon 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no 

I henhold til gjeldende varslingsrutiner viderevarsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet.Varslene utstedes regionvis og mer info finner dere her:

Lofoten og Vesterålen: 

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten og Vesterålen

Ofoten:
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten

Salten:
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten

Svartisen:
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen

Helgeland:
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/HelgelandHILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND