Forslag til fredning av Henningsvær kulturmiljø ligger til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 7. januar 2021

Sjekk saken hos riksantikvaren her