Forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 er nå lagt ut til gjennomsyn/høring

Se forslaget på web

Se høringsdokumenter her

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §44 nr 7 og §45 nr. 3

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 03.12 til 17.12 og eventuelle merknader kan oversendes til

Vågan kommune
Postboks 802
8305 Svolvær

postmottak@vagan.kommune.no

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 17.12.2018

Rådmannen