Formannskapets innstilling til økonomi og handlingsplan for Vågan kommune 2023 - 2026

I handlingsplanen kan du lese om strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden, grafikk og nøkkeltall og driftsbudsjett for kommunens tjenesteområder med mer.

Se formannskapets innstilling til økonomi og handlingsplan 2023 - 2026