Etablering av Lofoten ungdomsting

Klikk for stort bildeLofoten ungdomsting 2019/ 2020. Fra Vågan ble Peter og Tirill valgt inn.   

  • Den 22.- 24. november møttes alle ungdomsrådene i Lofoten til en kickoffhelg for å etablere Lofoten ungdomsting. Ungdommene hadde satt av tid til lek, moro og sosialt samvær. I tillegg har ungdommene jobbet mye med hva en kommune er: hvilke oppgaver er f.eks. politikerne sine og hvilke oppgaver er administrasjonen sin? Hvordan kan ungdomsrådet fremme en sak til politisk behandling? De har bl.a. jobbet med hva eget ungdomsråd skal jobbe med og hva Lofoten ungdomsting skal jobbe med. Til slutt ble det valgt inn 2 representanter fra hvert ungdomsråd som skal sitte som medlemmer i Lofoten ungdomsting (LUT).
  • De ønsker å prioritere å jobbe for møteplasser og tilrettelagt kollektivtransport. De er også opptatt av den psykiske helsen og ønsker mer tilgjengelighet på skolehelsesykepleiere.

Klikk for stort bildeKommunene ble blandet i fire grupper som presenterte sitt gruppearbeid: Hvilke saker skal Lofoten ungdomsting jobbe med? Alle gruppearbeidene samlet på veggen.   

  • Vågan kommune og Lofoten har masse flott og engasjert ungdom som det er verdt å lytte til!

Klikk for stort bildeVågan ungdomsråd (VUR) sine representanter; Peter Sävenstad , Arne Alexander Oshaug Lyngedal, Gunilla Sofie Leirfall Danielsen, Simen Johan Pedersen, Hanna Løvdal Matras, Tirill Oksholen, Håkon Delp. Trym Karlsen var også representant, men er ikke med på bildet.