Enova endrer støtte til batteri i fartøy (Støttesatsene nedjusteres 9. april-21)

Fra Lofotrådet har vi fått følgende informasjon som kan være viktig for flere fiskebåtredere:

Klikk for stort bildeSender ut informasjon som er direkte relevant for fiskefartøy og havbruk. Her er det om å gjøre å spre informasjonen til de det gjelder, og aller helst raskest mulig.

Gjelder støtte fra Enova til batteri/ elektrifisering av fartøy. Lettbente program, især programmet "Batteri i fartøy" er meget enkelt å søke, og en får avgjort støtten på dagen. Høye støttesatser nå, men begynner nedtrapping f.o.m. 9. april kl.12.

Mer info fra Enova om støtteprogrammene her. 

Så hva utgjør endringen? Her er et par regneeksempel: 

 • Eksempel 1: Fiskefartøy over 15 meter.
  Støttesatsen reduseres fra 16 000 kr/kWh til 14 000 kr/kWh.  

  Regneeksempel 1:
  Linefartøy >28 meter, vil normalt ha en batteripakke på mellom 300 og 500 kWh for peak shaving. Tar vi utgangspunkt i 400 KWh så utgjør endringen 800 000 kr. mindre i støtte.

  I dag: 6,4 mill. kr. i støtte fra Enova.  
  Etter 9. april: 5,6 mill. kr. i støtte fra Enova.

 • Eksempel 2: Servicefartøy/ arbeidsbåt havbruk over 15 meter.
  Støttesatsen reduseres fra 13 000 kr/kWh til 10 000 kr/kWh. 

  Regneeksempel 2:
  Installert 2000 kWh, normalt forbruk i drift ~500kW, vil kunne operere i ~3 timer med normalt forbruk mellom hver ladding. Endringen i støttesats utgjør 6 mill. kr mindre i støtte.

  I dag: 26 mill. kr i støtte fra Enova 
  Etter 9. april: 20 mill. kr i støtte fra Enova