Eiendomsskattelisten 2019

Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside http://www.vagan.kommune.no

 

 

Eiendomsskatten blir fordelt i to terminer med forfall 20.05.2019 og 20.11.2019. Listen vil ligge til gjennomsyn fra 01.03.2019 til 31.03.2019. En eventuell klage på eiendomsskatten må skje skriftlig, og være postlagt innen 12.04.2019.


Postadressen er Vågan kommune, Eiendomsskattekontoret, 8305 Svolvær.


Vær oppmerksom på at utlignet skal betales til fastsatt forfall, selv om de har klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25.