Brannulykken: Åpne kirker/ Informasjon om skolene

Ordfører Frank Johnsen opplyser om at det blir Åpen kirke i Henningsvær og Svolvær fra klokka 16.00 søndag 17. januar.

Dersom du trenger noen å snakke med, eller være sammen med, er kirkene åpne fra kl 1600 søndag.  

Du kan også ringe mental helse sin hjelpetelefon 📞116123 eller Kirkens SOS 22400040. Også kommunens beredskapstelefon til barnevernsvakten 48040429 kan brukes.

Mandag vil bli en annerledes skoledag for mange.

Hver klasse vil bli ivaretatt av sine voksne og elevene møter til vanlig tid.

Skolene og trinnene som er direkte berørt vil få forsterket oppfølging av ulike kommunale faginstanser gjennom dagen og uka.

Særskilte behov kan avtales med kontaktlærer for ditt barn/ungdom.

Vi legger ved en veileder/støtte til hvordan man kan snakke med barn om ulykker og kriser.

Her kan en finne nyttig informasjon om barn og kriser. https://krisepsykologi.no/informasjon/barn-og-unge/