Bilulykke lørdag 24. august

Informasjon fra kriseteamet i Vågan

25/8-19 I går, Lørdag 24/8-18 ca. Kl 20 havnet en bil i havet ved fergeleiet i Osanpollen i Svolvær. 3 personer satt i bilen. De tre ble berget opp i løpet av 20-30 min, og ble sendt med helikopter til UNN i Tromsø.

To frivillige bistod i arbeidet med å få dem berget på land, samt at redningsskøyten med dykker var på skadestedet kort tid etter at hendelsen var varslet. Politi er interessert i å komme i kontakt med alle dem som har sett noe, for etterforskningen av ulykken.

Kriseteamet i Vågan ble varslet ca. kl. 2045, og har arbeidet for å ivareta pårørende til de som hadde vært involvert i ulykken, samt nødetatene.

Ulykken berører direkte flere familier i Vågan med ca. 10 barn og unge. Det har i dag søndag vært holdt informasjonsmøte for skolene til de involverte, samt på Al Hidaya Kultursenter. Kommunens kriseledelse vil ha et møte kl. 17.00 i dag, for å planlegge videre tiltak for de berørte familiene.

Det er 3. gang på relativ kort tid at noen i det Somaliske miljøet i Vågan rammes av en ulykke. Takk til alle dere som har stilt opp det siste døgnet, - ansatte i redningsselskapet, helse, politi og kommunen. Takk til alle frivillige som har bidratt, både i redningsarbeidet og til oppfølging av de berørte familiene.

Fremover vil det være viktig at vi alle bidrar til å ta best mulig vare på de involverte i hendelsen. Det er også viktig at ingen sprer rykter rundt ulykken, men forholder seg til informasjonen som kommer fra Politiet.

Vi håper det beste for dem som ligger hardt skadet på sykehuset i Tromsø.