Behov for tilkallingsvikarer ved Kabelvåg skole.

Nytt skoleår er i gang og det vil være behov for tilkallingsvikarer ved fravær/sykdom gjennom året i skole/skolefritidsordningen ved Kabelvåg skole.

Send e-post med «søknad» til kabelvag.skole@vagan.kommune.no hvis du ønsker å melde deg som tilkallingsvikar.

Med hilsen
Fredrik Solem Aagaard-Nilsen
rektor