Advarsel tilknyttet ferdsel langs rørgata mellom damvatnet og Vestre Nøkkvatn

Klikk for stort bildeMerket område på bildet viser trasseen til rørgata   Vågan kommune anmodet tidligere i år om å unngå ferdsel langs rørgata mellom Damvatnet og Vestre Nøkkvatn grunnet fare for potensielle fallende gjenstander.

Vågan kommune anmoder fremdeles om å unngå å bevege seg langs denne rørgata.

  

Bygget som delvis var rast sammen er sikret, men etter videre geologisk undersøkelse må det gjøres ytterligere sikring av steinblokker som potensielt kan rase ut. Inntil sikring av steinblokker er utført advarer Vågan kommune mot ferdsel i området.

Se bilde under for lokasjon av rørgata.
Klikk for stort bildeDamvatnet og området som bør unngås. 
Klikk for stort bildeRørgata