Beboerparkering

Vågan kommune tilbyr innbyggere som ikke har mulighet til å parkere på egen eiendom avtale om langtidsparkering på kommunale parkeringsområder med vilkårsparkering og i enkelte gater. Beboerparkering i gater har strengere vilkår i forhold til bostedsadresse mv. 

Beboerparkering gir adgang til å parkere hele døgnet på parkeringsplasser der dette er vist med skilt, mot en forhåndsbetalt avgift. Beboerparkeringsavtalen kan ikke overdras til andre. 

 

Vilkår

For å kunne søke om beboertillatelse må du oppfylle følgende kriterier:

  • Du må bo i og være registrert i Folkeregisteret med adresse innenfor Vågan kommunes beboerkortområde, med den begrensning at det kun tildeles ett beboerkort per person. Unntak: Studenter og andre som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, som har adresse i den aktuelle beboerparkeringssonen, kan søke om parkeringstillatelse.
  • Boforholdet må dokumenteres gjennom eierforhold eller leieavtale samt den tilleggsdokumentasjon som kreves av de som utsteder tillatelsen.
  • Innbyggere som søker beboerparkering i gater må bo innenfor sonen til gaten. Øvrige huseiere kan kjøpe beboeravtale, men henvises til kommunale parkeringsområder med vilkår. 
  • Søker må disponere bil. Det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i motorvognregisteret. Eventuell disponering av tjeneste- eller firmabil, leasingbil, leiebil av autorisert bilutleiefirma eller medlemskap i registrert firma som driver bildelingsordning skal dokumenteres.
  • Beboeravtale er knyttet til det enkelte kjøretøy. Midlertidig avtale kan gis for kortere perioder for bil som er under registrering, bil som disponeres midlertidig i forbindelse med at egen bil er på verksted eller lignende.
  • Beboeravtale tildeles kun kjøretøy som er registrert i Motorvognregisteret. Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

 

Hvor kan beboerparkering benyttes?

Beboerparkering gjelder alle kommunale parkeringsområder med vilkår - avgiftsbelagte plasser. En nærmere oversikt over disse finner du her Parkeringsområder

På parkeringsområder med parkeringsregulerende tiltak kan parkeringskortet ikke benyttes.  Eksempel: Parkeringsområder med tidsbegrensning (f.eks. "maks. 1 time") - gateparkering.

 

Misbruk

Gir du uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og søknad blir avvist.

 

Priser

Avgift pr. måned:     325,-

Avgift pr. halvår:    1.400,-

Avgift pr. år:          2.600,-

 

Om søknadsprosessen

For å søke om beboerparkering benytter du følgende elektroniske skjema: Beboerparkering

Tjenesten tilbys av EasyPark og du logger inn enten ved bruk av BankId eller ved å opprette konto. Betaling med bankkort. 

Vi behandler søknadene fortløpende, og du får tilbakemelding på oppgitt e-post når søknaden er ferdig behandlet.

 

Gyldighet, fornying og endring

Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringsavtale. Avtale om beboerparkering er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til i søknaden og i avtaleperioden.

Alle avtaler kan søkes fornyet i samme løsning som for første gangs søknad (se Søknadsprosessen). Det samme gjelder endring av kjøretøy. 

Kontakt

Vågan parkering
E-post
Telefon 75 42 01 74
Mobil 90 26 26 19

(mandag - fredag 0800-1500)

Gjelder henvendelsen feil, mangel eller skade?
Bruk da vårt feilmeldesystem slik at vi effektivt kan følge opp henvendelsen.
Meld inn feil, mangel eller skade (link)

Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 90 98 03 74